Programarea orelor si aplicatiilor pe semestrul II, anul universitar 2017-2018


Studii licenta


  • Sectia Engleza – Responsabil Bujor Pavaloiu – contact
  • Sectia Franceza – Responsabil Irina Stanciu – contact
  • Sectia Germana – Responsabil Cristian Mustata – contact
  • Coordonator orarii – Responsabil Maria Dascalu – contact

Planificarea sesiunii poate fi modificata/ actualizata in functie de solicitarile profesorilor/studentilor si sa verifice datele actualizate in timp real la Avizierul FILS.

Pedagogie anul 1

FILS Eng Lic. sem 2 2017-2018

FILS Eng. Lic. 4 Chim. sem. 2 2017-2018

FILS Eng. Lic. 3 Chim. sem. 2 2017-2018

FILS Eng. Lic. 2 Chim. sem. 2 2017-2018

FILS Fr Lic. sem 2 2017-2018

FILS Germ Lic. sem 2 2017-2018


Studii Master


Orariile pentru studiile de masterat:

FILS Eng. MBAE sem. 2 2017-2018

FILS Eng. MSE sem. 2 2017-2018

FILS Fr. MITSC sem. 2 2017-2018

FILS Ger. GIVE-NGEL sem. 2 2017-2018